You are currently viewing Promujemy działania proekologiczne.

Promujemy działania proekologiczne.

Uczniowie klasy IV brali udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła z wiatrem”. Projekt ten to przedsięwzięcie edukacyjne, które przybliża dzieciom współczesne zagrożenia dla czystej i zielonej planety oraz poszerza wiedzę o korzyściach płynących z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii m.in. energetyki wiatrowej.
W podziękowaniu za udział w akcji organizatorzy przekazali naszym uczniom nagrody, które zostały wykorzystane jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć z techniki.
Koordynatorem tej akcji była Zofia Wnuk.