You are currently viewing Międzynarodowy Dzień Przywracania Czynności Serca.

Międzynarodowy Dzień Przywracania Czynności Serca.

16 października to #EuropejskiDzieńPrzywracaniaCzynnościSerca. Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował obchody Dnia Resuscytacji dwa dni później. Uczniowie naszej szkoły przypomnieli sobie zasady przeprowadzenia RKO, ćwicząc 30 uciśnięć klatki piersiowej na 9-ciu fantomach. Akcję przygotowały panie: Iwona Szulga i Irena Szulga.