You are currently viewing Pasowanie pierwszaków.

Pasowanie pierwszaków.

Pasowanie pierwszaków. 😊🧑🧒👨‍🎓👩‍🎓🥰
Poniedziałek – 11 października 2021 r. będzie dla naszych pierwszoklasistów dniem pamiętnym, bowiem dziś zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów naszej Szkoły. Zanim to nastąpiło, musieli wykazać się wieloma umiejętnościami: recytatorskimi, wokalnymi, umiejętnością rozwiązywania zagadek. Egzamin przeprowadzony przez uczennicę klasy VII zdali celująco. Po dokonaniu przez dyrektor Szkoły panią Jadwigę Blicharz ceremonii pasowania na ucznia, rodzice także złożyli Ślubowanie, przyrzekając miedzy innymi, że będą doceniać w swoim dziecku to, co w nim najlepsze. Nasi nowo przyjęci uczniowie zostali obdarowani pamiątkowym medalami oraz skromnymi upominkami. Następnie kultywując tradycje szkolne wszyscy udali się przed szkołę, gdzie posadzono pamiątkowe drzewko. Po tym nastąpił poczęstunek w klasie. Z powodu pandemii Święto odbyło się w bardzo wąskim gronie. Zabrakło dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas II i III.
Wychowawca – Irena Szulga.