You are currently viewing Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bągarcie na rok szkolny 2021/2022.

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bągarcie na rok szkolny 2021/2022.

Przewodnicząca – Krzysztofa Demczuk

Z-ca Przewodniczącej – Emilia Gajdzis

Sekretarz – Marzena Dudek

Skarbnik – Aniela Branecka

Członek – Wioletta Fil

Członek – Monika Mączkowska