You are currently viewing 28 Akcja – Sprzątanie świata.

28 Akcja – Sprzątanie świata.

Myślę, więc nie śmiecę.

W trzeci weekend września przypada 28 akcja sprzątania świata. Jak co roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji sprzątania. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Inicjatorem akcji jest Fundacja „Nasza Ziemia”. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska.
Dziękujemy naszym Wolontariuszom za aktywny udział w przedsięwzięciu. 😊