Spotkania rodziców z wychowawcami.

Spotkania z wychowawcami odbędą się wg następującego harmonogramu:
OP – 7 września 2021 r. godz.15.00.
KL.I – 14 września 2021 r godz.16.00.
KL.II – 14 września 2021 r godz.15.30.
KL.III – 8 września 2021 r godz.15.00.
KL.IV – 6 września 2021 r godz.15.30.
KL.V – 9 września 2021 r godz.16.00.
KL.VI – 9 września 2021 r godz.16.00.
KL.VII – 14 września 2021 r godz.15.30.
KL.VIII – 9 września 2021 r godz.15.00.