You are currently viewing Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Uroczystym apelem, a po nim Mszą świętą w intencji społeczności szkolnej rozpoczęliśmy dziś nowy rok szkolny. Mamy głęboką nadzieję, że będzie on spokojny. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

Burmistrz Dzierzgonia – Pani Jolanta Szewczun,

Radny Rady Miejskiej w Dzierzgoniu – Pan Mirosław Szmigiel,

Sołtys wsi Bągart – Pan Andrzej Skwarek,

Przewodnicząca KGW w Bągarcie – Pani Bożena Kołodziejska.

Wszyscy życzyli dzieciom wspaniałych wyników w nauce a nowej Dyrektor szkoły – Pani Jadwidze Blicharz sukcesów na nowym stanowisku.